Om reklam för Nafs(k)

Anders Berglund anders.b-lund at telia.com
Tis Aug 14 00:14:55 CEST 2001


Alla inlägg hittills utgår ifrån att man BÖR göra reklam för föreningen, och det
är ju ett gott betyg som man förstås också gärna vill tro är välförtjänt :-)
Styrelserna genom åren har däremot haft en ganska avvaktande inställning.
Diskussionerna har oftare handlat om OM vi ska göra reklam, och i så fall
varför, snarare än tekniken för det. Förstås har vi tyckt att Nafs(k) ska vara
"tillräckligt hittbart" för den intresserade, men vi har varit ganska skeptiska
till all slags "övertalande" reklam. Detta eftersom vi inte sett som något
självändamål att få många halv- eller ointresserade medlemmar. Det är ju inte en
kommersiell produkt vi säljer, och vi gör ingen ekonomisk vinst på att bli fler.
Måhända en kulturell?

Kanske har vi varit överdrivet rädda, och kanske är föreningen alltför dold? Det
vore kul att höra fler på listan också reflektera över varför/med vilket syfte
vi ska göra reklam!

Anders Berglund

More information about the Ankism mailing list