Re: Långtbortistan eller Alaska?

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Okt 2 13:19:31 CEST 2014


Andreas om "Klippens mästare":


>Nämen, hur understår du dej att kommentera en av 
>mina absoluta Branca-favoriter så där?

Hehe, det kanske var onödigt att citera den 
kommentaren i det sammanhanget. Jag ville väl 
retas lite, men kunde ha varit tydligare med det 
i så fall. Jag vet ju att den generationen läsare 
som är vana vid 80-talets KA tycker att de 
serierna är allra bäst, och det ska respekteras 
till fullo. Samtidigt är det sant att jag själv 
har väldigt svårt för den perioden och aldrig 
riktigt lärt mig att beundra t.ex. Daniel Branca. 
Jag vet att han var duktig och förstår att många 
gillar hans fartfyllda stil, men jag har ändå 
svårt att ta honom riktigt till mig. Det kan vara 
en smaksak och i stor utsträckning en 
generationsfråga. Jag är dessutom inte mycket 
till konstkännare utan tycker att manus och 
berättande är lättare att bedöma, och har man då 
verkat under en period då jag tycker att många 
manus var skäligen svaga, så påverkar det mitt intryck.

Men jag får väl be om ursäkt till alla 
Branca-älskare som jag kan ha trampat på anktårna 
genom att framlägga denna åsikt på fel sätt och vid fel tillfälle.


>  Du saknade uppenbarligen tillräcklig respekt 
> för den, annars hade du inte ändrat så där hej 
> vilt... Du som alltid själv brukar förespråka 
> att det viktigaste inte är hur det står i originalet...

När HoF 14 gjordes hade vi redan börjat med CBSV, 
och jag antar att jag hade samma principer i 
bakhuvudet även när jag redigerade HoF, fastän de 
inte var lika tydligt utsagda för den bokserien. 
Alltså ungefär: "Utgå från en befintlig 
översättning och titta samtidigt på ev. andra 
översättningar samt på originalet. Gör ändringar 
om det finns en tydlig anledning, t.ex. om en 
annan översättning på något ställe är roligare, 
eller om det finns en betydelsefull poäng i 
originalet som samtliga tidigare översättningar 
har missat, eller om man helt enkelt behöver göra 
formuleringarna smidigare eller finna andra 
förbättringar. Undvik att ändra enbart för att 
lägga texten närmare originalet."

När det gäller "Långtbortistan" är jag kluven. 
Jag tycker att det är ett roligt namn och gillar 
hur det har tagit sig in i det svenska 
allmänspråket, men jag tycker inte om principen 
som ursprungligen födde det (eller åtminstone 
spred det). Det fanns en period då man på de 
skandinaviska redaktionerna inte ville att 
ankorna skulle besöka riktiga platser. Därför 
strök man avsiktligt geografiska namn ur många 
serier för att rutinmässigt ersätta med 
Långtbortistan. Jag tycker att det är viktigt att 
blanda fantasi och verklighet i serierna och vill 
därför att ankorna gärna ska få åka till riktiga 
länder ibland, medan det i vissa äventyr lika 
gärna kan få vara skämtnamn. Det beror på hur det passar.

Det är den där "censuren" som jag inte tycker om. 
i CBSV återförde vi flera platser som Barks skrev 
om, men som hade förvanskats alltför mycket i de 
svenska översättningarna. Det kändes exempelvis 
nödvändigt att ändra "Korombien" till Brittiska 
Guyana i FC 422 (samt att rätta till stavningen 
av "magentamärket"); och att låta "Den förbjudna 
dalen" (DD 54) utspela sig i Sydamerika och inte Långtbortistan.

Jag kommer inte ihåg ett skvatt om hur jag 
jobbade med Branca-boken, så det kan vara 
rättmätigt när du beskyller mig för bristande 
respekt. Men jag skulle gissa att det var med 
ovan sagda ledstjärnor i sikte som jag satte 
tillbaka de namn på riktiga platser som nämndes i 
det originalet, även om de kanske inte beskrevs 
lika tydligt som hos Barks. Det hade inte varit 
någon stor sak om de fick vara kvar heller, men 
hur som helst visar din indignation återigen hur 
fästa vi alla är vid de serier och de versioner 
som vi en gång har lärt oss älska. Vi VET hur det 
SKA VARA! Det är en stor del av ankismens hjärta.


>  (och du skulle väl aldrig få för dig att ändra 
> "Kalle Anka på Grönland" till "Kalle Anka i Alaska"...?)

Det var jag tvungen att överväga noga, var så 
säker. Ingalunda självklart åt någondera hållet, 
enligt riktlinjerna ovan. Jag tror att vi kan ha 
diskuterat saken länge inom redaktionen. Men det 
slutade uppenbarligen med att vi i det här fallet 
beslöt att behålla den gamla "försvenskningen" 
(som jag tror gällde i hela Norden, allra minst). 
Argumenten som talar för det är att serien 
verkligen är SUPERKÄND och att Grönland ingår i 
titeln, så man kan liksom inte tala om den på 
svenska utan att tänka på Grönland. Vidare går 
det att anse att de isiga miljöer som visas lika 
gärna kan föreställa Grönland som Alaska, och så 
går det lätt att i stället anpassa de geografiska 
koordinaterna och annat som nämns inne i serierna.

Men det är ingalunda självklart. Jag tror att man 
i några länder beslöt att ändra till Alaska, i en 
strävan att komma närmare Barks. Det ankommer 
inte på mig att säga att de gjorde fel, men som 
Andreas helt korrekt påpekar är det vanligtvis 
inte livsviktigt för mig personligen att TILL 
VARJE PRIS ligga nära originalet ALLTID.S Diös
More information about the Ankism mailing list