Mer Barks?

Stefan Diös Pyas at swipnet.se
Ons Nov 10 14:07:18 CET 1999


Ni som skriver/mailar till Kalle Anka & C:o med synpunkter på serieurvalet
bör ha klart för er att den svenska redaktionen praktiskt taget inte har
något att göra med den saken alls. Det är Egmonts huvudkontor i Köpenhamn
som väljer ut vilka serier som ska ingå i tidningen... stora delar av den
svenska, norska och danska utgivningen samproduceras för att spara pengar.
Bara i riktiga undantagsfall beslutar den svenska redaktionen att avvika
från det förplanerade serieinnehållet, och varje sådant tillfälle kostar
såvitt jag förstår en stor mängd tid, arbete och pengar.

Med detta vill jag absolut inte avskräcka er från att skriva; tvärtom. Har
man väsentliga åsikter ska man alltid framföra dem, förutsatt naturligtvis
att man håller en hyfsad ton och inte gör sig odräglig på något annat sätt.
Och för oss svenskar är det ju naturligt att kontakta vår egen redaktion, så
tveka inte att meddela dem vad ni tycker. Men ni bör ha i bakhuvudet att era
önskemål i första skedet inte når de rätta personerna... man kan ju hoppas
att breven förs vidare, men man kan aldrig vara säker.

När det gäller Barksutgivning tycker jag det är intressant att här på listan
följa avvikelserna i uppfattning mellan s.k. "yngre" och "äldre" ankister.
Det påminner mig om den liknande debatten som fördes i USA under den inte
alltför avlägsna tid då det gavs ut Disneyserier där. Tonvikten låg i så hög
grad på Barksrepriser att många äldre läsare (de äldre åldersgrupperna är i
klar majoritet bland amerikanska Disneyläsare) slutade köpa de nya
tidningarna eftersom de inte behövde ännu en version av en serie som de
redan ägde i fyra olika upplagor. Många skrev också och bad utgivarna minska
ner på mängden Barks eller sluta med dem helt, till förmån för andra
repriser eller nygjorda serier. Men då svarade alltid någon yngre eller
nytillkommen läsare att hallå där, ta inte bort det bästa ni har, jag har
faktiskt inte läst de här serierna förut och vill inte mista dem. Likadant
låter det i Sverige. De äldre, som redan har läst den trots allt begränsade
mängden Barksserier flera gånger, saknar dem inte i KA & C:o. Men de yngre,
som aldrig har sett de klassiska serierna, vill förstås få läsa dem.
Förefaller helt naturligt.

I den mån någon har bett om min åsikt har jag i många år hävdat att det inte
behövs så mycket Barks i Kalle Anka & C:o. Mycket riktigt, jag tillhör den
generation som redan har läst "allt" Barks både i original och
översättning... men det är inte den enda anledningen. Jag tycker inte att
Barks serier ska sluta att ges ut, men nu när de redan gått så många gånger
i andra tidningar är det bättre att samla dem i särskilda utgåvor av typen
Bästisalbum och Guldböcker. Bästisarna har ju slutat komma ut, frid över
deas minne, men om Guldböckerna fortsätter kan man i dem få en stilig
samling Barks som pryder sin plats i vilken bokhylla och läsfåtölj som helst.

På det viset kan man lämna plats för andra repriser i KA & C:o, sånt som
riskerar att komma bort om man "hysteriskt" bara koncentrerar sig på Carl
Barks. För mig får det gärna vara en repris i varje nummer, men då ska det
vara ett vitt och spritt material av ankor, möss, vargar och allt möjligt
från alla möjliga epoker och av alla möjliga sorters tecknare. Det finns
massor av högklassiskt, orepriserat material att välja bland. Tidigare i år
var det en lång period med en 80-talsrepris i varje nummer. Jag undrar
fortfarande vad det var man ville fira med det, för jag tycker att det är
den sämsta epoken i Kalle Ankas historia. Men jag vet att dåtidens unga
älskar dessa serier, så visst har även de sin plats bland repriserna. Icke
desto mindre borde det vara en mer blandad kompott... och visst, släng in en
Barks också då och då, det kan aldrig skada. Men i första hand borde Barks
numera sparas till specialutgåvor, tycker jag.

För unga läsare som vill fullfjädra sin Barks-bildning borde den enklaste
vägen fortfarande vara att försöka utöka sin samling via antikvariat och
handlare. När jag kom över mitt första Barks-index för cirka tjugo år sedan,
så susade jag direkt ut bland Stockholms serieantikvariat med listan i näven
och ställde mig att gräva fram alla de billiga tidningarna från de senaste
decennierna som innehöll för mig okända Barks-serier. Den metoden borde
funka fint än i dag... vilket årtusende som helst kanske till och med
NAFS(k)urirens nya, uppdaterade Barks-index finns tillgängligt! Begagnade
samlingar som Guldböcker och Bästisar saluförs ju också.

Vad det gäller "Jul i Pengalösa", så håller jag helt med om att den borde
komma i en Guldbok snart! Det är verkligen på tiden... och det är ju den jag
brukar rösta på som min favoritserie!S Diös

More information about the Ankism mailing list