SV: Kalis nagel

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Mon Aug 21 15:46:42 CEST 2000


>From: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
>Reply-To: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
>To: "Ankism" <ankism at strindberg.ling.uu.se>
>Subject: SV: Kalis nagel
>Date: Sun, 20 Aug 2000 19:47:25 +0200

> >Eller som Musse själv konstaterar det: "Det här fallet har fler lösa 
>trådar än Långbens tröja".
>
>Jo, den meningen är jag rätt så nöjd med:-)
>  (Den engelska originaltexten till den bubblan löd, för den som är 
>intresserad:
>"This case has more curves than a loop-a-loop!
>  Every time I think I'm getting somewhere I find myself turned upside 
>down!"
>Vilket givetvis inte fick plats i den krympta holländska versionen vi hade 
>att jobba med. )

Vad stod det i den italienska originalversionen, som den engelska 
översättningen baseras på?
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list