SV: Kalis nagel

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Mon Aug 21 21:30:47 CEST 2000


>From: Germund Silvegren <germund.silvegren at mbfys.lu.se>
>To: ankism at strindberg.ling.uu.se
>Subject: Re: SV: Kalis nagel
>Date: Mon, 21 Aug 2000 20:57:39 +0200

>... Allora! Scompare un' unghia alla "dea Kali" in casa di Rik Purcell!
>Sospettabili tutti i presenti! Dalla notte seguente, s'iniziano paurosi
>"concerti" in case private!..
>
>Det verkar var en sammanfattning av vad som hänt dittills. Vissa ord
>förstår jag knappt alls men en *mycket* grov översättning torde bli 
>ungefär:
>
>...Alltså... "Kalis nål" förvinner från Rik Purcells hus. Alla närvarande
>är misstänkta (?). Nästa kväll börjar förfärliga "koncerter" i privata 
>hus...

Jag skrev in det i översättningsprogrammet på www.av.com och fick följande 
resultat:

Then! Scompare a nail to the " goddess Kali " in house of Rik Purcell! 
Sospettabili all the present ones! From the following night, s' they begin 
frightening " concerts " in private houses!
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list