Julstrul

Per Starback starback at ling.uu.se
Mon Okt 2 15:50:41 CEST 2000


De så kallade julböckerna kommer ut ett tag före julen varje år.
Julen inträffar som alla vet nära *slutet* av året. Kalle Ankas julbok
för julen 1958 trycktes och publicerades därför år 1958.

Nästa år var ett år som brukar kallas för 1959. Denna gång kom nåt
geni på att ifall man skrev 1960 på böckerna så skulle de se nyare ut
och därmed kanske dra till sig fler köpare. (Detta påminner en del om
den traditionella feldateringen av serietidningar i USA.) Så trots att
böckerna publicerades 1959 och inriktade sig på julen 1959 (som
faktiskt inföll under år 1959) så stod det 1960 på omslaget!
Resultatet av detta är att det inte finns nån julbok '59.

Detta är känd kunskap bland många ankister och samlare. Om jag inte
hade lärt mig det förr så lärde jag mig det i alla fall på Ankon i
Uppsala (1985?), för jag minns att vi då (något skämtsamt) hänvisade
till den icke-existerande "julbok '59" som källa för många citat vi
spred omkring oss.

Vad däremot kanske inte lika många har tänkt på är att denna dumhet
senare upphörde. Den julbok som kom ut 1986 (och på vilken det alltså
stod "1987") var den sista med framtidsdatering. Sedan dess har något
årtal inte ingått i titeln, och det känns (väl?) naturligast att
referera till dessa med tryckår igen. I så fall finns det dock
två stycken 1987-or!

Hur hanteras detta normalt i ankist- och anksamlarkretsar? Om en Kalle
Ankas Julbok för 1990 står med på en säljlista, antas detta vara den
boken som kom ut i december 1990 då? På många sätt skulle det vara
enklast att fortsätta med den traditionella (1959-1986) dateringen,
dvs. att fortsätta att ligga ett år "fel" så länge inte något årtal
verkligen står på omslaget, men för mig känns det nog alltför stötande
att referera till böckerna med något annat än verkligt tryckår om det
inte verkligen står något annat på dom. Finns det i så fall etablerade
beteckningar på de två 1987-orna?

Åsikter?

Mer konkret handlar detta om hur vi ska göra i Inducks.
(Se <http://stp.ling.uu.se/~starback/dcml/pub/se/KAJUL>.)

/Per
More information about the Ankism mailing list