Vilken serie?

Anders Christian Sivebaek acsive at yahoo.com
Mon Okt 23 17:30:29 CEST 2000


Johan Rhen, 

Paul
> > Det gäller en serie där Kalle och Alexander tävlar
> om Kajsas gunst
> genom att
> > skriva kärleksdikter till henne. Jag kommer ihåg
> en ruta särskilt -
> Kalle
> > sliter sina hårfjädrar och säger; "Jag kan bara
> ett ord som rimmar på
> Kajsa
> > och det är inte alls särskilt romantiskt." 
Han må tænke på enten serien om Kærestebrevene WDC 11?
(I omegnen af 111?)
eller serien om demn duelige brevdue, som i hvert fald
er i det danske album 4, i serien Bedste Historier
(KAB). 
Förlåt at dette er skrevet ud fra minnet, jeg har
inget indeks her, og ingen zip-fil-åbner. 

=====
Anders Christian Sivebaek
acsive at yahoo.com

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Messenger - Talk while you surf!  It's FREE.
http://im.yahoo.com/
More information about the Ankism mailing list