SV: Kent Virulent

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Feb 15 13:17:05 CET 2001


Kristoffer:


>Tasjkent? Supplement? Vad hette mannen i original, förresten? Och vem 
>teckande serien?


Enligt INDUCKS är det Miquel (eller Miguel) Pujol, vilket är en duktig 
filur i Barcelona som inte varit särskilt överrepresenterad i KA, tror jag. 
Ingen manusförfattare är angiven.

Och det var alltså svaret på vem som är tecknaren, inte på vad Kent 
Virulent hette i original. För att lösa det måste jag gräva länge i lådor 
som jag inte har särskilt lättillgängliga, och det orkar jag inte. Det 
finns ingen anledning att misstänka att det namnet skulle ha särskilt 
mycket att göra med "Kent Virulent". Som jag antydde finns det många 
infallsvinklar och inspirationskällor när det gäller att skapa namn på 
bifigurer. Originalnamnet är förvisso en av dem, men är oftast inte alls så 
högprioriterat som många läsare kanske automatiskt föreställer sig.

"Tasjkent" och "supplement" är utmärkta rim på "Kent", om man bortser från 
att ett av dem redan slutar på "-kent". Andra är

patient
docent
dekadent
inkompetent
delinkvent
impertinent
predikament
abiturient
intransigent
asbestcement

Det är inte svårt att fortsätta...S Diös

More information about the Ankism mailing list