Eliot

Erik Palm erikpalm at hotmail.com
Mon Jan 15 20:18:37 CET 2001


H. O. Thulin:
>Har hemma ett ex av Marc Eliots bok om Walt Disney - för säkerhets skull på 
>tyska... Har dessutom länge tänkt börja läsa densamma. Vill i detta 
>sammanhang minnas att det ibland framförts synpunkter och kritik mot Eliot 
>på listan, men minns förstås inte vad och i vilket sammanhang.

Jag vet inte vad som sagts om denna bok på listan tidigare, men jag tycker 
att den är i det närmaste värdelös; full av faktafel, spekulationer som 
verkar vara hämtade direkt ur luften, källor som inte finns angivna och 
allmänt dålig språkvård (jag har den på engelska). Det enda som är lite 
intressant är bevisen för att Disney skulle ha arbetat åt FBI, vilket det 
tydligen verkar finnas riktiga dokument som visar. I övrigt är väl detta en 
bok vars syfte är att smutskasta Disney så mycket som möjligt, och det kan 
väl vara kul med en bok som inte bara visar den lyckliga sidan (se t ex The 
Art of Walt Disney), men pålitlig är den definitivt inte. Bob Thomas gamla 
biografi Walt Disney: An American Original är nog fortfarande den sannaste 
boken om Disney som person. Tror jag.

/Erik Palm
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
More information about the Ankism mailing list