Eliot

Anders Berglund anders.b-lund at telia.com
Mon Jan 15 23:31:07 CET 2001


> H. O. Thulin:
> >Har hemma ett ex av Marc Eliots bok om Walt Disney - för säkerhets skull på

Erik Palm:
> Art of Walt Disney), men pålitlig är den definitivt inte. Bob Thomas gamla
> biografi Walt Disney: An American Original är nog fortfarande den sannaste
> boken om Disney som person. Tror jag.

Av de tre biografier jag läst: Bob Thomas (se ovan), Richard Schickels "The
Disney Version", och Leonard Mosleys "The Real Walt Disney" föredrog jag utan
tvekan Mosley.
Det var nu länge sedan jag läste någon av dem, men som jag minns det är Thomas
den av familjen officiellt sanktionerade versionen, vilket innebär att han haft
tillgång till arkiven, men man får lätt misstanken att bilden han ger är
påverkad av detta faktum.
Schickel däremot är helt klart ute i syfte att ge en annan, och svartare, bild.
Han hade heller inte tillgång till arkiven, vilket knappast förvånar.
Sanningsvärdet är svårbedömt för båda dessa, av olika skäl, alltså.
Ett märkligt exempel är att det inte med ett ord framgår av Thomas bok att ena
dottern blev adopterad, trots att han rimligen måste vetat om det. Läser man
texten noga, ser det ut som om Thomas medvetet valt att formulera sig så att han
vilseleder på den punkten utan att direkt ljuga.

Mosleys bok gav mig intrycket att vara en beskrivning med neutralare syfte, och
den ger också en mer balanserad bild. Sannare eller ej är ju svårt att veta. Den
kom dock senare än de andra två, så han har ju kunnat skriva med dem som
referens.

Eliots bok vet jag inget om, så något svar på frågan var förstås inte detta
inlägg. Men ordrikt!

/Anders Berglund

More information about the Ankism mailing list