Några komentarer...

Kristoffer Björkström kbjorkstrom at hotmail.com
Tors Nov 8 22:14:24 CET 2001


Angående Don Rosas senaste historia.

Intrigen var något pladdrig. Kunde det inte ha varit mera action, eller är 
ankorna för evigt dömda att söka efter olika skatter och därigenom bli 
tvungna att lyssna på massor av historiskt tjafs som drar ner 
berättatrtempot i ståryn?

Berättelsen förklarar inte allt. Hur kom t.ex. Columbi loggbok till 
Lissabon? Det sista vi hör om den är att en medlem i besättningen tar den 
för att föra den i trygghet. Sedan dyker den upp någonstans i Sibirien, där 
en gubbe gömt den efter att ha hittat den i Lissabon. Var är kopplingen?

Såg någon annars senaste numret av Illustrerad Vetenskap? Där ingick en 
artikel om Tempelriddarna. Intressanta bakgrundsfakta att läsa jämsides med 
serien.

Hur mycket sanning finns det i berättelsen (och i Rosas serier 
överhuvudtaget)? Stämmer det om fredagen den 13:e och mordet på 
tempelriddarna?

Men en eloge till teckningarna! De var väl gjorda!

Nå't helt annat: Vad tycker ni för övrigt om Jippes' omtecknade 
Barks.historia?

Bo Bacon

_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
More information about the Ankism mailing list