SV: Knase

Germund Silvegren germund.silvegren at ekol.lu.se
Tors Nov 15 15:12:42 CET 2001


Rätta mig om jag har fel (Joakim...?) men såvitt jag vet har endast en enda
av Hubbards Knase-serier gått i USA och det var i en hyfsat tjock bok
utgiven av/för GULF (bensinföretaget(?)) och jag tror det var 1968. Det bör
ha varit enda gången den amerikanska marknaden kommmit i kontakt med Knase,
åtminstone på väldigt många år.
/germund


>Tilläggas kan att Hubbards Knase-serier är S-kodade, vilket väl då innebär
>att de är producerade i USA, men avsedda för export till Europa och
>antagligen aldrig har publicerats i hemlandet.
>


_____________________________________________________________
Germund Silvegren            Tel +46(0)46-372402
Sunnanväg 14D, 2 tr.          Cell +46(0)709-757853
S-222 26 Lund, Sweden          Work +46(0)46-2220126
Mail: germund.silvegren at ekol.lu.se


More information about the Ankism mailing list