Jakob Hallins skägg

Mattias Hallin cmhallin at algonet.se
Tors Nov 15 22:09:37 CET 2001


At 14.56 2001-11-15, Stefan Diös wrote:

>En annan stor händelse för mig /.../ var att få hälsa på
>Jakob Hallins skägg. Det hade jag inte träffat tidigare.

Hallå ja! Har bror min gått sta' och odlat skägg??? Det var i så fall på
tiden, med tanke på att detta ålades honom inför flera på varandra följande
årsmöten i B.A.R.K.S. under första halvan av 1990-talet. Och mitt minne
inte alldeles sviker mig gjordes, då Jakob den gången aldrig odlade nå't
skägg, det tillägget att han inte bara skulle anlägga skägg, utan också se
till att fastna med detta i lämplig brevlåda.

Satt han månne fast i en brevlåda, nu där i Malmö, han min bror?

Undrar, med många glada kvack,

/Mattias, ihugkommare


*** Mattias Hallin ** Brussels ** Belgium ** <cmhallin at algonet.se> ***
*                                  *
*       "Oh bury me thar! With my battered git-tar!      *
*************   A-screamin' my heart out fer yew!"  *************

More information about the Ankism mailing list