Farbrorismen (var: Morbror Kalle)

Koll 2324 koll2324 at hotmail.com
Tors Okt 24 00:04:13 CEST 2002


>From: Kjell Croné <kjell.crone at ifsworld.com>
>Själv brukar jag inte säga farbror om min egen farbror, pappas
>farbröder kallar/kallade jag däremot av praktiska skäl också farbror.
>[...]
>Kallas han inte så av Kajsas systerdöttrar, t.ex. ?
>Till slut kallas han farbror av alla, av praktiska skäl.


Kvack!

Det är dags att fastslå Farbrorismen som den yttersta ankistiska sanningen. 
Kajsa är _farbror_ till hennes _brorsöner_ Kicki, Pippi och Titti.

Farbror Andreas

## Andreas Eldh
## koll2324 at hotmail.com


_________________________________________________________________
Surf the Web without missing calls! Get MSN Broadband. 
http://resourcecenter.msn.com/access/plans/freeactivation.asp
More information about the Ankism mailing list