Kalle Anka-kex

Koll 2324 koll2324 at hotmail.com
Mon May 3 18:23:44 CEST 2004


>>>From: Andreas Eldh <koll2324 at hotmail.com>
>>>Hur rapporterar man på lämpligast sätt sina fynd till I.N.D.U.C.K.S.?
>>
>>From: Kjell Croné <kjell.crone at ifsworld.com>
>>Det går bra att rapportera innehållet här på ankism-listan på det sätt som
>>Andreas gjorde, jag tror ingen kommer att störas av det.
>
>From: Jens Lindell <hobby.importen at swipnet.se>
>Pratade med Göteborgskex idag, och fick det glädjande
>beskedet att dessa 15 är inte ett "one-shot", utan är tänkt
>att fortsätta med 15, preliminärt år från år.


Hittills rapporterade 2004: 3, 4.

Göteborgs Kex Specialtidning Nummer 1 av 15 2004.
Framsida: Kalle läser tidning, en tavla läser över axeln.
Sidan 2: Lå Kokosknas? (KF 02-19-39 M, KA 28 1999, de Maris/Gonzales).
Sidorna 3-10: KA Kom an, komet! (D 97568, KA 23 1999, 
Renard+Spencer/Anibal).
Sidan 11: MP Svar på allt (KF 11-19-39 M, KA 53/1 1998/1999, de 
Maris/Gonzales).
Sidan 12: Reklam.

Intressant att översättningen av Kokosknas ändrats, vill Göteborgs Kex inte 
nämna alkohol?

Andreas

¤¤¤ Andreas K A Eldh
¤¤¤ koll2324 at hotmail.com
¤¤¤ Interco DE YV1 2324 YV UV L5926N G1750E Alfa Romeo

_________________________________________________________________
Add photos to your messages with MSN 8. Get 2 months FREE*. 
http://join.msn.com/?page=features/featuredemail




More information about the Ankism mailing list