walt disney on the front lines och forskning

Peter Johansson pjh at du.se
Tors May 27 11:47:56 CEST 2004


Hej alla,
Jag heter Peter Johansson och hade några intressanta diskussioner med några av er för ett år sedan, då jag skrev ett längre forskningsarbete om Disneys propagandafilmer under andra världskriget (några av er tog även del av uppsatsen). Jag arbetar sedemera som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna och håller föreläsningar i bland annat Disney i olika kurser (ofta med ett ganska kritiskt angreppssätt skall tilläggas). Jag fick precis mitt exemplar av "Walt Disney on the Front Lines" - vilken fantastisk fin utgåva! Jag var inte medveten om att denna serie var så vackert producerad. Är de svenska utgåvorna (Silly symphonies och Mickey Mickey mouse in living color) också i aluminium?

Tillsammans med en forskare i USA håller jag på att utveckla "The International Institute for Disney Studies" som skall bli ett, i huvudsak nätbaserat, nätverk av forskare som speciellt intresserar sig för kritiska disneystudier. Någon gång under sommar kommer jag att arbeta med dess hemsida, som ska ha ett starkt fokus på litteratur, artiklar och möjligen även fungera som virtuell mötesplats för diskussion.

Jag har därför med all sannolikhet en anledning att återkomma till er i framtiden.

Hälsningar,
Peter Johansson
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20040527/6a921cdb/attachment.html


More information about the Ankism mailing list