Re: länge sen ny rosa

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tis Nov 2 21:00:34 CET 2004


Det har också sagts både av Rosa och andra att vi kan vänta oss en ny serie 
i början av 2005. Och det tänker jag inte dementera.

Men efter det tror jag att det blir en längre lucka i nyproduktionen pga 
Dons myckna resande och besvarande av e-post från fans. "Jag har blivit så 
berömd för att göra serier att jag inte har tid att göra serier längre", 
klagade han t.ex. på bokmässan i Göteborg nyligen.


S Diös

More information about the Ankism mailing list