(utan titel)

Erik Horthe erikh at newmedia.no
Fre Nov 5 06:51:48 CET 2004


<Jodå, om man köper Hall of Fame så lär man få det mesta av Rosas 
produktion i bokhyllan. (Förutom <hans omslag som det ser ut nu.)
<Antar att Farbror Joakims liv kommer repriseras där också.

I Hall of Fame-serien er planene at hele Don Rosas produksjon skal utgis 
kronologisk. Life of Scrooge er likevel et unntak, her går en vekk fra 
kronologien og samler kapitlene. Det betyr for eksempel at "The Guardians 
of the Lost Library" antakelig utgis etter at hele Life of Scrooge er 
utgitt, selv om den opprinnelig kom etter kapittel 7. Men som nevnt - dette 
er planene i dag, som kjent kan planer endres.

Erik H.

More information about the Ankism mailing list