Re: SV: Ombud vid lördagens Don Rosa-aukti on

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Tors Apr 21 16:31:37 CEST 2005


At 17:09 2005-04-20, Koll. 2599 Haglund wrote:

>  Jag skulle gärna vilja veta vilka mått Don Rosas konstverk har begåvats
>med..  finns det någon som har den informationen?

Jag har gått igenom min mailkorrespondens med Don, men tyvärr nämner han 
inte måtten så jag har faktiskt ingen aning.

/Åsa
__________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Box 632
751 26 Uppsala 

More information about the Ankism mailing list