Ny CBSV-box

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Dec 18 15:29:33 CET 2006


Nu har jag fått ett besked från förlaget 
beträffande den felaktigt tryckta sidan i bok 15. 
Man kommer att trycka en helt ny bok 15 och 
skicka ut till alla som redan har fått sin box 5 
med det feltryckta exemplaret. Det är oklart hur 
snabbt detta kan ske, men troligen nånstans i 
månadsskiftet januari/februari eller däromkring. 
Den felaktiga boken får man behålla. Förlaget vill inte ha den i retur.

(Jag tycker personligen att det låter ganska 
generöst att trycka om hela boken. Jag hade inte 
blivit förvånad om man hade nöjt sig med att 
trycka upp ett lösblad med den saknade sidan.)

Jag har noterat ytterligare två synpunkter på box 
5, från Michael Lindholm resp. Christopher Federsel:

>Någon mer än jag som fick en box där klistret hade "runnit" lite
>utanför?

>Ett annat problem i min bok nummer V var att det 
>var lite sämre tryck på sid 66-70.

Jag har kollat min box och kan inte se att jag 
har något av dessa båda problem. De kanske inte 
gäller hela upplagan, eller så har jag missat att 
upptäcka dem. Men jag har vidarebefordrat även 
detta till förlaget. Om det inte är särskilt 
många som har råkat ut för de här sakerna, kanske 
det bästa är att de drabbade så småningom 
kontaktar förlaget direkt. Men det kan ju vara 
intressant att höra om det gäller fler CBSV-läsare på den här listan.

En god ankjul, med vad som därtill hör, vill jag 
också passa på att önska er alla.
S Diös
More information about the Ankism mailing list