SV: Ny CBSV-box

Karl-Erik Lindkvist Caltex at algonet.se
Mon Dec 18 20:40:39 CET 2006


Christopher Federsel wrote:
> Jo, det var generös med en helt ny bok.
>  
> Angående det konstiga trycket jag nämt så är det även annorlunda färger 
> och tryck på hela "in darkest africa" i vol 5. (slutar på sid 110, 
> börjar någonstans runt 90). Vet inte om det ska vara annorlunda tryck där?
>  

Läs förklaringen i kommentaren på sidan 289.
/KEL




More information about the Ankism mailing list