Re: SV: Hjälp med figurnamn

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Mars 16 10:33:36 CET 2006


Bror:

> > Hon är faktiskt inte översatt alls utan kallas Zenobia (ex-drottning) här
>med.
> > Den korp som är i släptåg med Musse kallas Flax ett par gånger i
> > början, men på sista sidan heter han plötsligt Krax istället.
>
>Kan du kolla det igen?  För Flax är ju ett namn som använts för Korpus ett
>par gånger. Är det samma korp som kallas Flax och Krax i den serien, eller
>är det far och son?


Bra fråga. Jag inser att figurerna har blandats 
ihop ibland, men jag har förstått att det är två 
helt skilda figurer i den italienska världen. 
Enligt figurförteckningen i INDUCKS är Korpus 
(Ellsworth, Gancio) inte med i just den här 
serien, däremot den här "adoptivsonen" (Bruto --- 
Flax?). Jag vet inte om det stämmer.

Min pessimistiska gissning är att det blir svårt 
att bringa någon reda i ärendet enbart med 
utgångspunkt från de publicerade svenska 
översättningarna... Frågan är om det går att få 
det bättre i framtiden. Det är inte alls säkert.


S Diös

More information about the Ankism mailing list