Inducks

Stefan Persson spe at inducks.org
Tis Apr 24 09:38:54 CEST 2007


On 2007-04-23 22:58, Anders M Olsson wrote:
> Hur står det egentligen till med inducks, och när beräknas den komma upp 
> igen?

Inducks-servern gick ner av okänd anledning i fredags förmiddag. Vi vet fortfarande inte vad som har gått fel, men vi hoppas på att servern ska komma upp igen inom några dagar. I dagsläget är det endast e-post (till och från inducks.org-adresser) som fungerar, eftersom e-post går via en annan server.

Detta har också tagits upp på andra ställen:
http://ddfr.dk/forum/viewtopic.php?pid=24193#p24193
http://www.andebyonline.com/forum/2522/
http://nafsk.se/pipermail/dcml/2007-April/024955.html

Stefan 

                 
More information about the Ankism mailing list