CBSV box 10

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Dec 4 21:13:05 CET 2008


I går (onsdag) fick jag min tionde och sista box 
med Carl Barks samlade verk. Jag får ett s.k. 
förlagsexemplar och jag har tidigare märkt att de 
inte sänds ut i exakt samma veva som 
prenumerationerna. Ibland har jag fått mina ex 
tidigare och ibland senare. Så jag vet inte om 
detta är någon indikation på när boxen når 
prenumeranterna (om den inte har gjort det 
redan), men jag kan i alla fall bekräfta att böckerna fysiskt existerar!

För mig, som har levat och arbetat rätt så 
intensivt med den här produktionen i flera år, är 
det både skönt och lite vemodigt att se den 
avslutad. I stort sett är jag nöjd och tycker att 
böckerna är mycket fina. Enstaka skönhetsfläckar 
finns förstås, liksom en del felaktigheter som 
kan gräma mig, men för ett verk av det här 
formatet tror jag ändå att felprocenten är 
relativt låg, och jag vet säkert att ambitionen 
hos utgivarna har varit påtagligt högre än 
vanligt. I bok 30 har vi fått möjlighet att rätta 
till en del av de fel som hittats, och vi är 
skyldiga stort tack till de många noggranna 
läsare som har hjälpt till att uppmärksamma oss 
på dem - däribland naturligtvis ett antal 
medverkande på denna lista. Det finns inte 
möjlighet att nämna alla vid namn vare sig här 
eller i boken, men jag hoppas att ni alla som har 
bidragit med input kan känna er delaktiga i slutresultatet.

Själv vill jag i sammanhanget rikta ett särskilt 
tack till Joachim Helenklaken, som har sänt in 
flera mycket detaljerade förteckningar över 
felaktigheter och frågetecken i böckerna. Dessa 
har varit till stor hjälp för mig när det gällde 
att välja ut vilka rättelser som skulle få plats 
på det utrymme vi hade för ändamålet. Min avsikt 
har varit att svara till Joachim, och även hit 
till listan, med specifika kommentarer till några 
av hans punkter. Det har jag inte haft möjlighet 
till så länge arbetet med böckerna har pågått, 
men kanske får jag mer tid nu framöver. Men även 
om jag inte skulle komma till skott med en sådan 
noggrann genomgång, vill jag alltså ändå passa på 
att tacka Joachim. Alla hans uppgifter kom 
förstås inte med i bokens rättelselista, och en 
del av dem betraktar vi strängt taget inte som 
direkta fel. Men där fanns ett flertal betydande 
saker som jag inte hade upptäckt annars, så det 
var som sagt en mycket stor hjälp. Liksom även de 
detaljer som ni andra har bidragit med.

Bara en sak känner jag mig riktigt missnöjd med, 
ironiskt nog de allra sista sidorna av de många 
tusen i de här 30 volymerna. Där finns ett 
personregister mm över böckernas artiklar. Att 
sammanställa det, först centralt och sedan lokalt 
för alla de olika ländernas utgivare, var ett 
stort arbete som visade sig svälla ordentligt 
både i tid och utrymme. Planeringen fick göras om 
flera gånger. Jag var inblandad i att 
kontrollera, komplettera och anpassa registret 
för den svenska utgåvan, men jag är inte nöjd med 
resultatet. Trots förseningarna blev det 
tidsbrist för många av momenten, och efter 
diverse missförstånd fick jag uppfattningen att 
de tillgängliga sidorna inte skulle räcka till 
för textmängden. Jag ägnade därför en hel del tid 
och arbete åt att redigera ner registret och 
stryka vissa uppslagsord, eftersom jag visste att 
vi hade lagt till annat så att registret ökat i omfång.

Det kan ha varit det mest meningslösa och 
misslyckade uppdrag jag har tagit på mig i min 
professionella karriär. Så småningom blev jag 
varse att det i själva verket tvärtom fanns plats 
över på sidorna, men då var det för sent att göra 
något åt det. Det svenska registret har alltså 
ett delvis annat och förmodligen sämre urval av 
uppslagsord jämfört med de övriga ländernas 
utgåvor, och det får jag ta på mig en stor del av 
skulden för. (Däremot tror jag att vi har 
kompletterat förekomsterna av de uppslagsord som 
väl finns med, så att vi på det viset är något 
mer konsekventa. Men det är ändå en liten 
besvikelse för mig att "stupa på sista häcken", 
när jag tycker att resten av arbetet har flutit 
förhållandevis bra under de här åren och gett ett gott resultat.)

Nåja, sånt är livet, inte bara i Ankeborg. 
Avslutningsvis kan jag säga att jag fortfarande 
inte har en aning om vilka tilläggsvolymer som 
eventuellt kommer att göras, när de i så fall 
kommer eller hur de görs tillgängliga för 
intresserade. Och, naturligtvis: Det jag skriver 
i detta inlägg, liksom alltid på den här listan, 
är på intet sätt någon officiell information från 
Egmont utan mina egna personliga reflexioner.S Diös
More information about the Ankism mailing list