Förfrågan ang tusch och tuschare

Karl-Erik Lindkvist Caltex at algonet.se
Mon May 26 22:28:56 CEST 2008


Så här på direkten minns jag att "tuscha" är med i den svenska 
översättningen av serien "The Success Story" av Archie Goodwin och Al 
Williamson i ett tidigt nummer av Chock. Det skulle förvåna mig om orden 
inte finns med i Serie-Pressen och Comics - den stora serieboken. Vad 
har Tomas Storn att säga i ärendet? "Tuschare" är väl en tämligen rak 
översättning av engelskans "inker"? Och detta har väl sin upprinnelse i 
det sätt som serier framställdes på i USA (Eisner & Iger)?

/KEL

Agneta Hallin skrev:
> Hej!
> 
> SeF fick i dag följande fråga från SAOB-redaktionen
> 
> »Vi beskriver orden tuscha och tuschare men har ganska sena belägg för
> orden. Att det handlar om översättningar från eng. är väl klart men hur
> länge har orden funnits med, och har ni några tidningsurklipp el. dyl. som
> vi kan få kopior av.«
> 
> På förfrågan fick jag besked på att de belägg de har är sena:
> 
> Verbet TUSCHA från 2004 och TUSCHARE från 1984.
> 
> Skulle tro att tuschare kommer från B&B 6/1983.
> 
> Det handlar alltså om verbet att tuscha med tusch, samt substantivet för
> detta göromål.
> 
> Rätt tidiga belägg för att teckna med tusch, att arbeta med tusch etc. har
> jag själv hittat, men det är alltså själva verbet tuscha de efterfrågar.
> Det borde ju gå att finna belägg som är äldre än från 2004!
> 
> Är det någon av er som har enkel tillgång till äldre B&B eller THUD och kan
> kolla om ni hittar det ena eller båda dess ord? Eller om ni finner dem i
> andra källor.
> 
> Seriefrämjandet
> gm / Agneta Hallin
> 
> som undrar om det egentligen inte är översättning från tyskan, men jag är
> osäker därpå. Kanske just de här formerna har sin rot i engelskan.
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
> 
> 

More information about the Ankism mailing list