Barks-monster?

Andreas K A Eldh andreaseldh at yahoo.com
Sat Jan 28 16:40:22 CET 2012


Kvack!

På omslaget till och affischen i KA 5 försöket ett monster stjäla en astronauts flagga. Är detta ett Barks-monster och från vilken serie?

Andreas
More information about the Ankism mailing list