(no subject)

Stefan Persson spe at inducks.org
Tors Jan 16 21:29:41 CET 2003


Per Vedin skrev:

 > Kjell Croné nämnde i ett mail till mig att han noterat att "fröna" är
 > 20-sidig. Dock är det 16 sidor serier. Jag vet inte vilken uppgift som
 > skall gälla i indexet.

Det totala antalet sidor i tidningen inklusive omslag är det som gäller, 
oavsett om det finns serier på alla sidor eller ej.

 > Det är ingen fara med filerna jag har. Jag har även tillgång till senare
 > filer, men använder helst mina gamla där jag har mina egna noteringar,
 > titlar, radlängder och andra personliga inställningar...

OK. Radlängden kan man i och för sig påverka hur som helst när filerna 
genereras.

Stefan
More information about the Inducks-se mailing list