SV: Tingelings värld

Stefan Persson spe at inducks.org
Ons Nov 14 18:54:24 CET 2007


On 2007-11-14 16:58, -= Steamboat Willie =- wrote:
>> Jag tycker inte Fairies -> Tingelings värld går att jämföra namnbytena KA
>> B-nummer -> WDS -> KA Extra -> MP & C:o, eftersom innehållet också har
>> ändrats.
>
> Njae.. var det så stor skillnad i innehåll mellan WDS och KA Extra?

Den stora skillnaden var att WDS publicerade långa historier som ofta
fyllde ett helt nummer, medan KA Extra publicerade flera kortare historier
i varje nummer. När tidningen bytte namn hade dock WDS redan gått ifrån
att publicera långa historier och istället börjat publicera kortare
historier, så det var ingen direkt skillnad rent innehållsmässigt just vid
namnbytet.

När KA Extra bytte namn till MP & C:o kom tidningen att inledas med en
Musse Pigg-serie istället för en Kalle Anka-serie, men det betydde bara
att de bytte ordning på serierna. Innehållet var fortfarande identiskt med
danska Anders And Ekstra, som inte genomgick någon märkbar innehållsmässig
förändring. Först förra året skedde den riktiga skilsmässan med den danska
förlagan i och med att de svenska och norska tidningarna började publicera
X-Musse medan den danska tidningen fortsatte med annat material på samma
sätt som tidigare.

Fairies och Tingelings värld skiljer sig inte rent innehållsmässigt. Om
man ämnar bidra med något på insändarsidan förväntas man till exempel
fortfarande skicka sitt bidrag till "Fairies" i Malmö. På mitt kvitto stod
det också att jag hade köpt "Fairies" när jag egentligen hade köpt
"Tingelings värld" nummer 9/07. Däremot är namnen så pass olika att man
kanske bör lägga in "Tingelings värld" som en egen titel. "Stål-Kalle nya
äventyr", "Stål-Kalle" och "Stål-Kalle reloaded" är däremot så pass lika
att jag inte tyckte det fanns någon mening med att skilja dem åt. Jag har
inte heller valt att skilja på "Kalle Anka & C:o" och "Nya Kalle Anka &
C:o" (nummer 29-51/52 från 1993). Även om man lägger in
[altnames:Tingelings värld] skulle enbart namnet Fairies komma att visas
på många ställen.

Sedan kan man också fråga sig hur länge Fairies kommer att finnas kvar. I
Italien har till exempel tidningen gått från att komma ut varje månad till
att bara komma ut varannan månad, troligtvis på grund av dåliga
försäljningssiffror. Hur den säljer i Sverige vet jag inte, men om den
kommer ut mer sällan i Italien blir det säkert problem som att det inte
tillverkas tillräckligt många serier för att fylla tidningen, och säljer
den dåligt i Italien är det också möjligt att den säljer dåligt här. Härom
veckan kom det en reklamtidning med Kalle Anka & C:o (som bland annat
innehöll en i Italien opublicerad Fairies-serie!) som åtminstone jag
uppfattade som ett sista försök att få liv i tidningen. Enligt
www.annonsinfo.se trycks Fairies bara i hälften så stor upplaga Witch, som
är en liknande tidning. Om tidningen läggs ner snart, kanske det är mindre
mening med att lägga in den under en egen titel.

StefanMore information about the Inducks-se mailing list